KTZ

Kazakhstan Railways

Active member

6, Kynayev street

010000 ASTANA

Kazakhstan

http://www.railways.kz/en

temirzhol@railways.kz

accession date: 2004

Last update 2018-10-10


Mrs. AKHMETOVA Aliya Yertarginovna
Chairman of the Board
Mr. ALPYSBAYEV Kanat Kaliyevich
Deputy Chairman of the Board on Finance
Mr. MADIYEV Zhaslan Khasenovich
Deputy Chairman of the Board on Corporate security
Mr. ORAZKHANOV Aidyn Beysmoldanovich
Deputy Chairman of the Board on Development
Mr. KABASHEV Maksat Rakhimzhanovich
Deputy Chairman of the Board on Logistics
Mr YELUBAYEV Sanzhar Bakhitovich
Deputy Chairman of the Board on Infrastructure
Mr. URYNBASAROV Baurzhan Pazilbekovich
Deputy Chairman of the Board on Information technologies
Mr. NURUSHEV Arman Zhakipbekovich
Deputy Chairman of the Board on Legal Affairs
Mr. KHASENOV Rustem Koybagarovich
Deputy Chairman of the Board on Staff
Mrs. ISMLAILOVA Saniya Kosgkinbayevna
Deputy Chairman of the Board on Traffic Safety
Mr. SHAKENOV Marat Arapbekovich
Chief Engineer
Mr. KOTYREV Batyr Kuanishevich
Corporate Ombudsman
Mr. ZHUSUPOV Beybit Gazizovich
Chief Accountant
Mrs. ABILOVA Nazira Khamitovna
Executive Director of KTZ - Chairman of the Board of JSC «KTZ - Freight Transportation»
Mr. SAURBAYEV Kayrat Abenovich
Executive Director of KTZ - Chairman of the Board of JSC «Passenger transportation»
Mr. SULTANOV Arman Turlykhanovich
Director of Department of Integration and Foreign Policy
Mr. ALIYEV Zhaslan Khasenovich
Chief manager of Department of Integration and Foreign Policy
Mrs. AKHMETOVA Aliya Yertarginovna
Chief manager of Department of Integration and Foreign Policy
Mrs. ABUOVA Khanshaim Zhumabekovna
Manager of Department of integration and foreign policy
Mr. ARALTAY Yerzhan Kanatuly